WYSTAWY


 Wystawa fotografii Miejsca pamięci i zapomnienia. Studenci archeologii Uniwersytetu Łódzkiego przedstawią wyniki badań terenowych w gminie Przyrów; rynek w Przyrowie; 8 lipca 2017 r.

RELACJA Z WYSTAWY

 Wystawa fotografii Miejsca pamięci i zapomnienia w gminie Przyrów. Fotografie i opowieści; rynek w Przyrowie; 1 i 8 lipca 2017 r.

RELACJA Z WYSTAWY

 Wystawa fotografii Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. O badaniach terenowych w gminie Lelów opowiedzą studenci archeologii Uniwersytetu Łódzkiego; plac Partyzantów, Lelów; 16 lipca 2016 r.

RELACJA Z WYSTAWY

 Wystawa fotografii Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. O badaniach terenowych w gminie Janów opowiedzą studenci archeologii Uniwersytetu Łódzkiego; plac Grunwaldzki w Janowie; 16 lipca 2016 r.

RELACJA Z WYSTAWY

 
Wystawa fotografii Miejsca pamięci i zapomnienia w gminie Lelów. Fotografie i opowieści; plac Partyzantów, Lelów; 2 lipca 2016 r. 
Wystawa fotografii Miejsca pamięci i zapomnienia w gminie Janów. Fotografie i opowieści (wydarzenie zorganizowane w ramach Dni Janowa); Estrada Leśna Borek w Janowie; 26 czerwca 2016 r.

Współorganizacja: Urząd Gminy Janów.   


RELACJA Z WYSTAWY

 Wystawa fotografii Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Archeologiczne badania w gminie Mstów; Urząd Gminy Mstów; wernisaż (plac im. Adama Mickiewicza, Mstów) 11 lipca 2015 r. 

Współorganizacja: Urząd Gminy Mstów, Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie.   


RELACJA Z WYSTAWY
 
Wystawa fotografii Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Archeologiczne badania w gminie OlsztynGimnazjum im. K. Karlińskiego w Olsztynie; wernisaż (plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Olsztyn) 5 lipca 2015 r. 

Współorganizacja: Gimnazjum im. K. Karlińskiego w Olsztynie, Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie.

RELACJA Z WYSTAWY

 
Wystawa fotografii połączona z konsultacjami społecznymi Miejsca pamięci i zapomnienia. Na podstawie badań etnograficznych w gminie Mstów; Urząd Gminy Mstów; wernisaż (dziedziniec Urzędu Gminy) 26 czerwca 2015 r. 

Współorganizacja: Urząd Gminy Mstów, Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie.

RELACJA Z WYSTAWY

 Wystawa fotografii połączona z konsultacjami społecznymi Miejsca pamięci i zapomnienia. Na podstawie badań etnograficznych w gminie Olsztyn; Gimnazjum im. K. Karlińskiego w Olsztynie; wernisaż 20 czerwca 2015 r. 

Współorganizacja: Gimnazjum im. K. Karlińskiego w Olsztynie.

RELACJA Z WYSTAWY