GMINA MSTÓW
MSTÓW (do 1952 roku gmina Wancerzów) – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim. 
Gmina Mstów w obecnym kształcie terytorialnym powołana została w 1972 roku. Rozciąga się na ok. 120km2. Jej terytorium zamieszkuje blisko 10 tys. osób. Na terenie gminy funkcjonuje 18 sołectw. Charakterystycznym elementem krajobrazu (Wyżyna Częstochowska) są wzgórza wapienne. Gmina Mstów należy w ok. 60 procentach do Jurajskiego Parku Krajobrazowego lub stanowi jego bezpośrednią otulinę. Przełom Warty w okolicy Mstowa jest jednym z największych rozcięć erozyjnych na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej.

Sołectwa: Brzyszów, Cegielnia, Jaskrów, Jaźwiny, Kłobukowice, Kobyłczyce, Krasice, Kuchary, Kuśmierki, Latosówka, Małusy Małe, Małusy Wielkie, Mokrzesz, Mstów, Siedlec, Srocko, Wancerzów, Zawada.

Miejscowości bez statusu sołectwa: Gąszczyk, Pniaki Mokrzeskie, Rajsko.PODZIAŁ NA OBSZARY BADAWCZE W GMINIE MSTÓW:


M1: Mstów 

M2: Jaskrów 

M3: Cegielnia – Kuchary – Latosówka                                                                

M4: Wancerzów 

M5: Kłobukowice – Łuszczyn 

M6: Zawada 

 M7: Gordzielów – Krasice 

M8: Jaźwiny – Kuśmierki – Mokrzesz – Pniaki Mokrzeskie 

M9: Kobyłczyce-Górka – Kobyłczyce-Okupniki 

M10: Małusy Małe – Małusy Wielkie

M11: Srocko – Brzyszów 

M12: Gąszczyk – Siedlec


BADANIA ETNOGRAFICZNE 

pierwszy etap diagnozy etnograficznej – eksploracja terenowa

17–26 kwietnia 2015 r.

Opiekun: dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz

Studenci-badacze: Justyna Badji, Sandra Guzek, Krystian Kaletka, Małgorzata Płóciennik, Patrycja Skupińska, Mateusz Sosnowski, Monika Stępniak, Anna Szadkowska, Anna Szrenk, Kalina Wielocha.


Liczba odbytych spotkań badawczych: 141

Liczba rozmówców: 147

Liczba KART OPISU MIEJSCA: 336

Liczba zgromadzonych dokumentów typu DOK: 127

Liczba fotografii: 705

 
Foto-relacje z badań etnograficznych można obejrzeć tutaj.


drugi etap diagnozy etnograficznej – weryfikacja 

15–28 czerwca 2015 r.

Opiekun: dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz

Studenci-badacze: Justyna Badji, Krystian Kaletka, Monika Kumidaj, Monika Łukowska, Natalia Niewiadomska, Małgorzata Płóciennik, Patrycja Skupińska, Mateusz Sosnowski, Monika Stępniak, Anna Szadkowska, Anna Szrenk, Kalina Wielocha. 

Zorganizowane wydarzenia:

  • Sesja naukowa Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. O etnograficznych badaniach w gminie Mstów opowiedzą studenci Uniwersytetu Łódzkiego (Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie, 17 czerwca 2015 r.);
  • Wystawa fotografii połączona z konsultacjami społecznymi Miejsca pamięci i zapomnienia. Na podstawie badań etnograficznych w gminie Mstów (Urząd Gminy Mstów26 czerwca 2015 r., współorganizacja: Urząd Gminy Mstów, Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie);
  • Zogniskowane dyskusje grupowe (22 czerwca 2015, Małusy Małe, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej; 23 czerwca 2015, Jaskrów, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaskrowie; 24 czerwca 2015, Mstów, Restauracja „Jabłoniowy Sad");

  • Etnograficzne warsztaty animacyjne dla dzieci Poszukiwacze lokalnych skarbów (17–19 czerwca 2015, Mstów, Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie; 20 czerwca 2015, Zawada, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej i kaplica w Zawadzie; 22–23 czerwca 2015, Brzyszów, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Brzyszowie; 25 czerwca 2015, Jaskrów, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaskrowie);
  • Finał warsztatów dla dzieci z całej gminy Poszukiwacze lokalnych skarbów (Mstów, 26 czerwca 2015).


Foto-relacje z badań i wydarzeń organizowanych w ramach programu etnografii wspólnotowej można obejrzeć tutaj.


BADANIA ARCHEOLOGICZNE

20 czerwca –12 lipca 2015 r.

Opiekunowie: dr Olgierd Ławrynowicz, mgr Magdalena Majorek, dr Michal Rak

Badacze: mgr Bartosz Głuszczak, mgr Marta Krysiak-Stefańczyk, mgr Tomasz Stefańczyk, mgr Marta Siłakowska; Marcel Bartczak, Adam Górecki, Sandra Guzek, Miłosz Kiełczewski, Sandra Krakowska, Adria Łuczak, Maciej Malinowski, Ewelina Miksa, Wojciech Rutkowski, Piotr Stanałowski, Aleksandra Uniszewska, Krzysztof Wiliński.


Przeprowadzono archeologiczne badania nieinwazyjne na 36 stanowiskach (obiektach) w gminie Mstów, z czego 4 stanowiska (obiekty) poddane zostały badaniom sondażowym. Podjęte badania archeologiczne, szczególne prace sondażowe, wykazały dużą wiarygodność przekazów ustnych, zarejestrowanych w trakcie badań etnograficznych.

Zorganizowane wydarzenia:

  • Wystawa fotografii Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Archeologiczne badania w gminie Mstów (Urząd Gminy Mstów, wernisaż: plac im. Adama Mickiewicza, 11 lipca 2015 r.; współorganizacja: Urząd Gminy Mstów, Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie);

  • Archeologiczne warsztaty animacyjne dla dzieci Poszukiwacze lokalnych skarbów (23 czerwca 2015 r., Brzyszów, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Brzyszowie; 25 czerwca 2015, Jaskrów, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaskrowie);

  • Finał warsztatów dla dzieci z całej gminy Poszukiwacze lokalnych skarbów (Mstów, 26 czerwca 2015 r.).
 

Foto-relacje z wydarzeń i badań można obejrzeć tutaj.