WYKŁADY

 2017 

dr Olgierd Ławrynowicz, Etnoarcheologie konfliktů 20. století. Příklady z Polska; warsztaty z archeologii współczesności, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Zachodnioczeskiego; 12 grudnia 2017, Pilzno. 

dr Olgierd Ławrynowicz, Nieinwazyjne i sondażowe badania terenowe z zakresu archeologii współczesności w gminie Przyrów w woj. śląskim; seminarium doktorskie Profesor Anny Marciniak-Kajzer; organizator: Katedra Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego; 29 listopada 2017 r., Łódź.


2016 

dr Olgierd Ławrynowicz, Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia w jurajskich gminach Mstów i Olsztyn; seminarium doktorskie Profesora Leszka Kajzera; organizator: Katedra Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego; 16 marca 2016 r., Łódź.

dr Olgierd Ławrynowicz, Místa paměti a místa zapomnění. Nový mezioborový výzkum s tématikou archeologie modernity v Polsku; organizator: Katedra Archeologie Fakulty Filozofické Západočeské Univerzity v Plzni, Klub Augusta; 9 marca 2016 r., Pilzno.


2015

prof. AJD dr hab. Maciej Janik i dr Marek Nita, Mały region w dokumentacji archiwalnej wielkiego imperium. Refleksje z kwerendy archiwalnej w Rosyjskim Archiwum Historycznym w Sankt Petersburgu; organizator: Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Częstochowie; 2 grudnia 2015 r., Częstochowa.
  .