PUBLIKACJE2017

  • Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Olgierd Ławrynowicz, Nasz Niemiec" z Konstantynowa. Historia – pamięć – miejsce, [w:] Krajobrazy kulturowe ziemi lelowskiej. Red. M. Skrzypczyk. Lelów, s. 183-208.


2016


  Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. T. 1. Wprowadzenie metodologiczne. Red. Andrzej Paweł Wejland, Olgierd Ławrynowicz. Łódź 2016: Instytut Archeologii UŁ.
 Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. T. 2. Gmina Mstów. Red. Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Olgierd Ławrynowicz. Łódź 2016: Instytut Archeologii UŁ.


Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. T. 3. Gmina Olsztyn. Red. Grażyna Ewa Karpińska, Magdalena Majorek. Łódź 2016: Instytut Archeologii UŁ.
 

 .