PUBLIKACJEKSIĄŻKI

Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. T. 1. Wprowadzenie metodologiczne. Red. Andrzej Paweł Wejland, Olgierd Ławrynowicz. Łódź 2016: Instytut Archeologii UŁ.

Olgierd Ławrynowicz, Prolog
Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Olgierd Ławrynowicz, O projekcie
Irmina Gadowska, Maciej Janik, Magdalena Majorek, Teren badań i jego specyfika przyrodniczo-historyczna
Andrzej Paweł Wejland, Pojęcia podstawowe
Andrzej Paweł Wejland, Strategia badawcza
Andrzej Paweł Wejland, Metodyka diagnozy etnograficznej
Olgierd Ławrynowicz, Metodyka diagnozy archeologicznej
Maciej Janik, Marek Nita, Badania z zakresu historii regionu
Irmina Gadowska, Badania z zakresu historii sztuki regionu
Literatura
Spis rycin
Summary
Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. T. 2. Gmina Mstów. Red. Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Olgierd Ławrynowicz. Łódź 2019: Instytut Archeologii UŁ.

Olgierd Ławrynowicz, Prolog
Irmina Gadowska, Marek Nita, Magdalena Majorek,
Krajobraz kulturowy i fizyczny. Charakterystyka gminy
Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Diagnoza badawcza gminy – etnografia
Olgierd Ławrynowicz, Diagnoza badawcza gminy – archeologia
Marek Nita, Diagnoza badawcza gminy – historia
Irmina Gadowska, Diagnoza badawcza gminy – historia sztuki\
Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Olgierd Ławrynowicz, Michal Rak, Marek Nita, Irmina Gadowska, Diagnoza miejsc
Podziękowania
Literatura
Spis rycin
Summary


Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. T. 3. Gmina Olsztyn. Red. Grażyna Ewa Karpińska, Magdalena Majorek. Łódź 2016: Instytut Archeologii UŁ.


Olgierd Ławrynowicz, Prolog
Irmina Gadowska, Maciej Janik, Magdalena Majorek,
Krajobraz kulturowy i fizyczny. Charakterystyka gminy
Grażyna Ewa Karpińska, Diagnoza badawcza gminy – etnografia
Magdalena Majorek, Diagnoza badawcza gminy – archeologia
Maciej Janik, Diagnoza badawcza gminy – historia
Irmina Gadowska, Diagnoza badawcza gminy – historia sztuki
Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Olgierd Ławrynowicz, Michal Rak, Maciej Janik, Irmina Gadowska, Diagnoza miejsc
Podziękowania
Literatura
Spis rycin
Summary
Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. T. 4. Gmina Janów. Red. Grażyna Ewa Karpińska, Magdalena Majorek. Łódź 2019: Instytut Archeologii UŁ.

Olgierd Ławrynowicz, Prolog
Irmina Gadowska, Maciej Janik, Magdalena Majorek, Krajobraz kulturowy i fizyczny. Charakterystyka gminy
Grażyna Ewa Karpińska, Diagnoza badawcza gminy – etnografia
Magdalena Majorek, Diagnoza badawcza gminy – archeologia
Maciej Janik, Diagnoza badawcza gminy – historia
Irmina Gadowska, Diagnoza badawcza gminy – historia sztuki
Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Magdalena Majorek, Maciej Janik, Irmina Gadowska, Diagnoza miejsc
Podziękowania
Literatura
Spis rycin
Summary
Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. T. 5. Gmina Lelów. Red. Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Olgierd Ławrynowicz. Łódź 2019: Instytut Archeologii UŁ.

Olgierd Ławrynowicz, Prolog
Irmina Gadowska, Marek Nita, Magdalena Majorek,
Krajobraz kulturowy i fizyczny. Charakterystyka gminy
Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Diagnoza badawcza gminy – etnografia
Olgierd Ławrynowicz, Diagnoza badawcza gminy – archeologia
Marek Nita, Diagnoza badawcza gminy – historia
Irmina Gadowska, Aleksandra Cieśliczka, Diagnoza badawcza gminy – historia sztuki
Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Olgierd Ławrynowicz, Anna Majewska, Marek Nita, Irmina Gadowska, Diagnoza miejsc
Podziękowania
Literatura
Spis rycin
Summary
Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. T. 6. Gmina Przyrów. Red. Ewa Grażyna Karpińska, Magdalena Majorek. Łódź 2019: Instytut Archeologii UŁ.

Olgierd Ławrynowicz, Prolog
Irmina Gadowska, Maciej Janik, Magdalena Majorek,
Krajobraz kulturowy i fizyczny. Charakterystyka gminy
Aleksandra Krupa-ŁawrynowiczDiagnoza badawcza gminy – etnografia
Magdalena Majorek, Diagnoza badawcza gminy – archeologia
Maciej Nita, Diagnoza badawcza gminy – historia
Irmina Gadowska, Aleksandra Cieśliczka, Diagnoza badawcza gminy – historia sztuki
Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Olgierd Ławrynowicz, Anna Majewska, Marek Nita, Irmina Gadowska, Aleksandra Cieśliczka, Diagnoza miejsc
Podziękowania
Literatura
Spis rycin
Summary
Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia w krajobrazach kulturowych Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Nawiązania i poszerzenia. Red. Olgierd Ławrynowicz, Aleksandra Krupa-Ławrynowicz. Łódź 2019: Instytut Archeologii UŁ (wyd. w językach polskim i angielskim).

Zawartość w języku polskim:
Andrzej P. Wejland, Olgierd Ławrynowicz, Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Prolog
I. Spotkania interdyscyplinarne – tradycje badawcze i paradygmaty
Andrzej P. Wejland, Opowieści o miejscach – dopiski i komentarze
Olgierd Ławrynowicz, Jak bym to zrobił teraz. Aneks do procedury badań miejsc pamięci i miejsc zapomnienia
Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Olgierd Ławrynowicz, Etnografia i archeologia – perspektywa integrująca
Anna Majewska, Justyna Badji, Narracje interdyscyplinarne, czyli doświadczenia ze współpracy zespołowej na przykładzie wybranych stanowisk badawczych
II. Rygor metodologiczny i metodyki „niesforne”
Maciej Janik, Specyfika formy i treści historiografii popularnej wybranych gmin jurajskich
Aleksander Andrzejewski, Archeologia północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Źródła zastane
III. O miejscach pamiętanych i miejscach zapomnianych – nieco inaczej
Magdalena Majorek, Młyny, gorzelnie, tartaki… Elementy dziedzictwa przemysłowego w krajobrazie kulturowym północnych terenów Jury
Agnieszka Nowicka, Zabytkowa dzielnica stodół w Mstowie. Strategia ochrony i projekt zagospodarowania
Irmina Gadowska, „Od powietrza zdradliwego, głodu i ognia obroń nas…”. Przydrożne figury świętych jako przykład rzeźby ludowej na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
Irmina Gadowska, Anna Majewska, Cmentarze jako kotwice pamięci. O dawnych społecznościach żydowskich terenów północnej Jury
Anna Majewska, Pamięć wspólnotowa, pamięć materialna, czyli palimpsest lelowskiego wzgórza
IV. Tematy „na marginesie” i niebłahe dygresje „przy okazji”
Michał Rak, Olgierd Ławrynowicz, Z nieba na ziemię. Aeroarcheologia w badaniach jurajskich
Jacek Trajdos, Relikty niemieckich fortyfikacji z dwóch wojen światowych na wschód od Częstochowy
V. Ku wspólnotowości – archeologia i etnografia w Jurze i dla Jury
Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Po co? Dla kogo? Intencje i efekty etnoarcheologicznego działania badawczego
Mirosław Skrzypczyk, Od spotkania w drodze do doświadczenia Razem. Refleksje o tworzeniu wspólnoty badawczo-performatywnej na ziemi lelowskiej
VI. Byliśmy tam – oswajanie codzienności w terenie badawczym i doświadczenia młodych badaczy
Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Strategie, emocje, działania. O codzienności w terenie badawczym – perspektywa osobista i z oddalenia
Sebastian Latocha, Bizary etnoarcheologiczne. Notatki terenowe (2015–2017) z badań na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
Literatura
Spis ilustracjiARTYKUŁY


2018

  • Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Etnografia dla lokalnej społeczności. Działania i przemyślenia z gminy Lelów, [w:] Lelowski matecznik i okolica. Od mikrohistorii do historii ratowniczej. Red. M. Skrzypczyk. Lelów 2018, s. 191-205.


2017

  • Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Olgierd Ławrynowicz, „Nasz Niemiec" z Konstantynowa. Historia – pamięć – miejsce, [w:] Krajobrazy kulturowe ziemi lelowskiej. Red. M. Skrzypczyk. Lelów 2017, s. 183-208.


2016


2015