PUBLIKACJE


KSIĄŻKI

Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. T. 1. Wprowadzenie metodologiczne. Red. Andrzej Paweł Wejland, Olgierd Ławrynowicz. Łódź 2016: Instytut Archeologii UŁ.

Olgierd Ławrynowicz, Prolog
Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Olgierd Ławrynowicz, O projekcie
Irmina Gadowska, Maciej Janik, Magdalena Majorek, Teren badań i jego specyfika przyrodniczo-historyczna
Andrzej Paweł Wejland, Pojęcia podstawowe
Andrzej Paweł Wejland, Strategia badawcza
Andrzej Paweł Wejland, Metodyka diagnozy etnograficznej
Olgierd Ławrynowicz, Metodyka diagnozy archeologicznej
Maciej Janik, Marek Nita, Badania z zakresu historii regionu
Irmina Gadowska, Badania z zakresu historii sztuki regionu
Literatura
Spis rycin
Summary
Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. T. 2. Gmina Mstów. Red. Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Olgierd Ławrynowicz. Łódź 2019: Instytut Archeologii UŁ.

Olgierd Ławrynowicz, Prolog
Irmina Gadowska, Marek Nita, Magdalena Majorek,
Krajobraz kulturowy i fizyczny. Charakterystyka gminy
Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Diagnoza badawcza gminy – etnografia
Olgierd Ławrynowicz, Diagnoza badawcza gminy – archeologia
Marek Nita, Diagnoza badawcza gminy – historia
Irmina Gadowska, Diagnoza badawcza gminy – historia sztuki\
Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Olgierd Ławrynowicz, Michal Rak, Marek Nita, Irmina Gadowska, Diagnoza miejsc
Podziękowania
Literatura
Spis rycin
Summary


Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. T. 3. Gmina Olsztyn. Red. Grażyna Ewa Karpińska, Magdalena Majorek. Łódź 2016: Instytut Archeologii UŁ.


Olgierd Ławrynowicz, Prolog
Irmina Gadowska, Maciej Janik, Magdalena Majorek,
Krajobraz kulturowy i fizyczny. Charakterystyka gminy
Grażyna Ewa Karpińska, Diagnoza badawcza gminy – etnografia
Magdalena Majorek, Diagnoza badawcza gminy – archeologia
Maciej Janik, Diagnoza badawcza gminy – historia
Irmina Gadowska, Diagnoza badawcza gminy – historia sztuki
Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Olgierd Ławrynowicz, Michal Rak, Maciej Janik, Irmina Gadowska, Diagnoza miejsc
Podziękowania
Literatura
Spis rycin
Summary
Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. T. 4. Gmina Janów. Red. Grażyna Ewa Karpińska, Magdalena Majorek. Łódź 2019: Instytut Archeologii UŁ.

Olgierd Ławrynowicz, Prolog
Irmina Gadowska, Maciej Janik, Magdalena Majorek, Krajobraz kulturowy i fizyczny. Charakterystyka gminy
Grażyna Ewa Karpińska, Diagnoza badawcza gminy – etnografia
Magdalena Majorek, Diagnoza badawcza gminy – archeologia
Maciej Janik, Diagnoza badawcza gminy – historia
Irmina Gadowska, Diagnoza badawcza gminy – historia sztuki
Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Magdalena Majorek, Maciej Janik, Irmina Gadowska, Diagnoza miejsc
Podziękowania
Literatura
Spis rycin
Summary
Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. T. 5. Gmina Lelów. Red. Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Olgierd Ławrynowicz. Łódź 2019: Instytut Archeologii UŁ.

Olgierd Ławrynowicz, Prolog
Irmina Gadowska, Marek Nita, Magdalena Majorek,
Krajobraz kulturowy i fizyczny. Charakterystyka gminy
Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Diagnoza badawcza gminy – etnografia
Olgierd Ławrynowicz, Diagnoza badawcza gminy – archeologia
Marek Nita, Diagnoza badawcza gminy – historia
Irmina Gadowska, Aleksandra Cieśliczka, Diagnoza badawcza gminy – historia sztuki
Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Olgierd Ławrynowicz, Anna Majewska, Marek Nita, Irmina Gadowska, Diagnoza miejsc
Podziękowania
Literatura
Spis rycin
Summary
Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. T. 6. Gmina Przyrów. Red. Ewa Grażyna Karpińska, Magdalena Majorek. Łódź 2019: Instytut Archeologii UŁ.

Olgierd Ławrynowicz, Prolog
Irmina Gadowska, Maciej Janik, Magdalena Majorek,
Krajobraz kulturowy i fizyczny. Charakterystyka gminy
Aleksandra Krupa-ŁawrynowiczDiagnoza badawcza gminy – etnografia
Magdalena Majorek, Diagnoza badawcza gminy – archeologia
Maciej Nita, Diagnoza badawcza gminy – historia
Irmina Gadowska, Aleksandra Cieśliczka, Diagnoza badawcza gminy – historia sztuki
Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Olgierd Ławrynowicz, Anna Majewska, Marek Nita, Irmina Gadowska, Aleksandra Cieśliczka, Diagnoza miejsc
Podziękowania
Literatura
Spis rycin
Summary
  


ARTYKUŁY


2018

  • Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Etnografia dla lokalnej społeczności. Działania i przemyślenia z gminy Lelów, [w:] Lelowski matecznik i okolica. Od mikrohistorii do historii ratowniczej. Red. M. Skrzypczyk. Lelów 2018, s. 191-205.


2017

  • Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Olgierd Ławrynowicz, „Nasz Niemiec" z Konstantynowa. Historia – pamięć – miejsce, [w:] Krajobrazy kulturowe ziemi lelowskiej. Red. M. Skrzypczyk. Lelów 2017, s. 183-208.


2016


2015

 

 .