GMINA JANÓW
JANÓW (do 1952 roku gmina Potok Złoty) – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim. Siedzibą gminy jest Janów. Gmina zajmuje obszar o powierzchni 14.700 ha, z czego 52% stanowią lasy mieszane. W 22 sołectwach mieszka obecnie ok. 6 tysięcy osób. Gmina ma charakter turystyczny, utworzono w niej cztery rezerwaty przyrody: „Parkowe", „Kaliszak", „Ostrężnik" i „Bukowa Kępa" wchodzące w skład Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd".

Sołectwa: Apolonka, Bystrzanowice, Bystrzanowice-Dwór, Czepurka, Góry Gorzkowskie, Hucisko, Janów, Lgoczanka, Lipnik, Lusławice, Okrąglik, Pabianice, Piasek, Ponik, Siedlec, Skowronów, Sokole Pole, Śmiertny Dąb, Teodorów, Zagórze, Złoty Potok, Żuraw.

Miejscowości bez statusu sołectwa: Apolonka-Leśniczówka, Bogdaniec, Bukówka, Cichy, Dąbrowa-Łazy, Dziadówki-Leśniczówka, Julianka-Nadleśnictwo, Kamienna Góra, Lipnik-Gajówka, Łączki, Ostrężnik, Ostrów-Leśniczówka, Parkowe-Leśniczówka, Sygontka-Leśniczówka, Śmiertny Dąb-Leśniczówka, Teodorów-Gajówka.PODZIAŁ NA OBSZARY BADAWCZE W GMINIE JANÓW:

J1: Janów 

J2: Złoty Potok  

J3: Siedlec                                                      

J4: Skowronów – Pabianice

J5: Czepurka – Piasek – Śmiertny Dąb                                                

J6: Zagórze – Lusławice – Okrąglik

J7: Wodząca – Żuraw – Lipnik

J8: Ponik – Apolonka

J9: Bystrzanowice – Teodorów – Sokole Pole – Lgoczanka

J10: Góry Gorzkowskie – Bystrzanowice Dwór


BADANIA ETNOGRAFICZNE

pierwszy etap diagnozy etnograficznej – eksploracja terenowa

15–24 kwietnia 2016 r.

Opiekunowie: prof. dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, prof. dr hab. Andrzej Paweł Wejland

Studenci-badacze: Krzysztof Dobiński, Kinga Huszczo, Sara Kucharska, Maciej Majewski, Krzysztof Ozimski, Emilia Pach, Patrycja Pawełkowicz, Ewa Piątek, Joanna Pryczek, Ewa Sęderecka, Anna Syroishka


Liczba odbytych spotkań badawczych: 158

Liczba rozmówców: 184

Liczba KART OPISU MIEJSCA: 558

Liczba zgromadzonych dokumentów typu DOK: 60

Liczba fotografii: 808

            


Foto-relacje z naszych badań można obejrzeć tutaj.


drugi etap diagnozy etnograficznej – weryfikacja

20–26 czerwca 2016 r.

Opiekun: dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz

Konsultacje: prof. dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, prof. dr hab. Andrzej Paweł Wejland

Studenci-badacze: Justyna Badji, Marta Dekańska, Krzysztof Dobiński, Kinga Huszczo, Marta Jakubowska, Mateusz Janiak, Krystian Kaletka, Karolina Karolewska, Maciej Majewski, Emilia Pach, Małgorzata Płóciennik, Szymon Prokopczyk, Joanna Pryczek, Patrycja Skupińska, Mateusz Sosnowski, Anna Szadkowska, Anna Szrenk, Kalina Wielocha.


Zorganizowane wydarzenia:

  • Sesja naukowa Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. O etnograficznych badaniach w gminie Janów opowiedzą studenci Uniwersytetu Łódzkiego (Urząd Gminy Janów, 22 czerwca 2016 r.),  [wersja internetowa];
  • Zogniskowana dyskusja grupowa (24 czerwca 2015 r., Urząd Gminy Janów);
  • Wystawa fotografii połączona z konsultacjami społecznymi Miejsca pamięci i zapomnienia w gminie Janów. Fotografie i opowieści (wydarzenie zorganizowane w ramach Dni Janowa26 czerwca 2016 r., współorganizator: Urząd Gminy Janów);
  • Finał warsztatów etnoanimacyjnych dla dzieci z całej gminy Poszukiwacze lokalnych skarbów (wydarzenie zorganizowane w ramach Dni Janowa26 czerwca 2016 r.);

  • Etnograficzne warsztaty animacyjne dla dzieci Poszukiwacze lokalnych skarbów (21 czerwca 2016 r., Janów, Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta; 22 czerwca 2016 r., Lgoczanka, Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki; 23 czerwca 2016 r., Lusławice, Szkoła Podstawowa).

            

Foto-relacje z badań i wydarzeń organizowanych w ramach programu etnografii wspólnotowej można obejrzeć tutaj.BADANIA ARCHEOLOGICZNE

20 czerwca – 17 lipca 2016 r.

Opiekunowie: dr Olgierd Ławrynowicz, mgr Magdalena Majorek, dr Michal Rak

Badacze: mgr Adam Górecki, mgr Damian Lechicki, mgr Anna Majewska, mgr Ilona Miklas, mgr Łukasz Sierpowski, mgr Krzysztof Wiliński; Anna Ciszewska, Mateusz Grzelak, Konrad Kempa, Justyna Kiebała, Maja Maruszewska, Ewelina Miksa, Bartosz Puliński, Piotr Stanałowski, Damian Ścigalski, Aleksandra Uniszewska, Dominika Węclewska, Piotr Zwierzchowski.


Przeprowadzono archeologiczne badania nieinwazyjne na 40 stanowiskach (obiektach) w gminie Janów, z czego 3 stanowiska (obiekty) poddane zostały badaniom sondażowym. Podjęte badania archeologiczne wykazały zróżnicowaną wiarygodność przekazów ustnych, zarejestrowanych w trakcie badań etnograficznych.

Zorganizowane wydarzenia:

  • Wystawa fotografii Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. O badaniach terenowych w gminie Janów opowiedzą studenci archeologii Uniwersytetu Łódzkiego (plac Grunwaldzki w Janowie; 16 lipca 2016 r.; współorganizacja: Urząd Gminy Janów).  

Foto-relacje z naszych badań można obejrzeć tutaj.