Oficjalna strona internetowa projektu badawczego
Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014-2019.
Projekt realizowany jest na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego.