GMINA LELÓW
LELÓW (do 1870 roku gmina Sokolniki) – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim. Siedzibą gminy jest Lelów.
Lelów jest gminą wiejską położoną w południowo-wschodniej części powiatu częstochowskiego. Gmina obejmująca 21 miejscowości zajmuje powierzchnię 123,7 km2. Teren gminy zamieszkuje 5107 osób. Na 1 km2 powierzchni przypada 41 osób, co daje jedną z najmniejszych gęstości zaludnienia wśród gmin powiatu i województwa. Gmina ma charakter rolniczy, przeważającą część jej powierzchni zajmują użytki rolne.

Sołectwa: Biała Wielka, Celiny, Drochlin, Gródek, Konstantynów, Lelów, Lgota Błotna, Lgota Gawronna, Mełchów, Nakło, Podlesie, Paulinów, Skrajniwa, Staromieście, Ślęzany, Turzyn, Zbyczyce. PODZIAŁ NA OBSZARY BADAWCZE W GMINIE LELÓW:


L1: Lelów (S)

L2: Lelów (N)

L3: Mełchów – Drochlin                                                     

L4: Konstantynów – Skrajniwa – Podlesie – Celiny

L5: Biała Wielka – Gródek


L6: Nakło

L7: Turzyn – Paulinów

L8: Ślęzany – Staromieście – Lgota Gawronna – Stara Wieś

L9: Lgota Błotna
BADANIA ETNOGRAFICZNE 

pierwszy etap diagnozy etnograficznej – eksploracja terenowa

15–24 kwietnia 2016 r.

Opiekun: dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz

Studenci-badacze: Agata Antczak, Justyna Badji, Marta Dekańska, Anita Gadacz, Magdalena Gawlik, Mateusz Janiak, Karolina Karolewska, Błażej Naporowski, Szymon Prokopczyk, Mateusz Sosnowski, Kalina Wielocha


Liczba odbytych spotkań badawczych: 153

Liczba rozmówców: 161

Liczba KART OPISU MIEJSCA: 493

Liczba zgromadzonych dokumentów typu DOK: 512

Liczba fotografii: 879


Foto-relacje z naszych badań można obejrzeć tutaj.drugi etap diagnozy etnograficznej – weryfikacja 

27 czerwca – 3 lipca 2016 r.

Opiekun: dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz

Studenci-badacze: Justyna Badji, Marta Dekańska, Krzysztof Dobiński, Kinga Huszczo, Marta Jakubowska, Mateusz Janiak, Krystian Kaletka, Karolina Karolewska, Maciej Majewski, Emilia Pach, Małgorzata Płóciennik, Szymon Prokopczyk, Joanna Pryczek, Patrycja Skupińska, Mateusz Sosnowski, Anna Szadkowska, Anna Szrenk, Kalina Wielocha.


Zorganizowane wydarzenia:

  • Sesja naukowa Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. O etnograficznych badaniach w gminie Lelów opowiedzą studenci Uniwersytetu Łódzkiego (27 czerwca 2016 r., Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie);
  • Zogniskowane dyskusje grupowe (30 czerwca 2016 r., Nakło; 1 lipca 2016 r., Biała Wielka i Lelów);
  • Wystawa fotografii połączona z konsultacjami społecznymi Miejsca pamięci i zapomnienia w gminie Lelów. Fotografie i opowieści (2 lipca 2016 r., plac Partyzantów, Lelów);
  • Finał warsztatów etnoanimacyjnych dla dzieci z całej gminy Poszukiwacze lokalnych skarbów (2 lipca 2016 r., plac Partyzantów w Lelowie);
  • Etnograficzne warsztaty animacyjne dla dzieci Poszukiwacze lokalnych skarbów (od 27 do 30 czerwca 2016 r., Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie).

Foto-relacje z badań i wydarzeń organizowanych w ramach programu etnografii wspólnotowej można obejrzeć tutaj.


BADANIA ARCHEOLOGICZNE

20 czerwca – 17 lipca 2016 r.

Opiekunowie: dr Olgierd Ławrynowicz, mgr Magdalena Majorek, dr Michal Rak

Badacze: mgr Adam Górecki, mgr Damian Lechicki, mgr Anna Majewska, mgr Ilona Miklas, mgr Łukasz Sierpowski, mgr Krzysztof Wiliński; Anna Ciszewska, Mateusz Grzelak, Konrad Kempa, Justyna Kiebała, Maja Maruszewska, Ewelina Miksa, Bartosz Puliński, Piotr Stanałowski, Damian Ścigalski, Aleksandra Uniszewska, Dominika Węclewska, Piotr Zwierzchowski.


Przeprowadzono archeologiczne badania nieinwazyjne na 55 stanowiskach (obiektach) w gminie Lelów, z czego 3 stanowiska (obiekty) poddane zostały badaniom sondażowym. Podjęte badania archeologiczne, szczególnie prace sondażowe, wykazały dużą wiarygodność przekazów ustnych, zarejestrowanych w trakcie badań etnograficznych.

Zorganizowane wydarzenia:

  • Wystawa fotografii Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. O badaniach terenowych w gminie Lelów opowiedzą studenci archeologii Uniwersytetu Łódzkiego (plac Partyzantów w Janowie; 16 lipca 2016 r.; współorganizacja: Urząd Gminy Lelów).

   

Foto-relacje z naszych badań można obejrzeć tutaj.