ZESPÓŁ

WYKONAWCY PROJEKTU

ARCHEOLOGIA

KIEROWNIK PROJEKTU
(Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki)


(Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki)


(Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki)


(Czechosłowacka Wspólnota Legionistów w Pradze)

http://www.csol.cz/

 

ETNOLOGIA

(Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki)

 (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki)

 (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki)


HISTORIA

 (Instytut Historii, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

 (Instytut Historii, Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

http://www.ih.ujd.edu.pl/
HISTORIA SZTUKI

 (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Łódzki)


DOKTORANCI I STUDENCI


2017

SEZON WIOSENNY – ETNOLOGIA

gmina Przyrów: Szymon Drozdowski, Zuzanna Gocek, Piotr Gwadera, Kinga Huszczo, Marta Kaczmarek, Dominik Kopczyk, Weronika Krasińska, Aleksandra Mariasiewicz, Michał Przybylski, Anna Sobczyk, Noemi Szczepańska.


SEZON LETNI – ETNOLOGIA

gmina Przyrów: Małgorzata Dobińska, Zuzanna Gocek, Piotr Gwadera, Kinga Huszczo, Marta Kaczmarek, Dominik Kopczyk, Weronika Krasińska, Maciej Majewski, Aleksandra Mariasiewicz, Alicja Podwysocka, Patrycja Skupińska, Anna Szadkowska, Noemi Szczepańska.


SEZON LETNI – ARCHEOLOGIA

gmina Przyrów: mgr Anna Majewska, mgr Łukasz Sierpowski, mgr Krzysztof Wiliński, mgr Jędrzej Kałużny; Edyta Dregier, Paulina Krakowska, Łucja Matusiak, Jagoda Mościcka, Damian Odzimek, Anna Olczyk, Irena Podolska, Bartosz Rosiak, Piotr Stanałowski, Marta Szauer, Karolina Wasilenko. 

wykonawcy spoza Uniwersytetu Łódzkiego: mgr Krzysztof Pietrzak, mgr Piotr Torłop.


2016

SEZON WIOSENNY – ETNOLOGIA

gmina Janów: Krzysztof Dobiński, Kinga Huszczo, Sara Kucharska, Maciej Majewski, Krzysztof Ozimski, Emilia Pach, Patrycja Pawełkowicz, Ewa Piątek, Joanna Pryczek, Ewa Sęderecka, Anna Syroishka.

gmina Lelów: Agata Antczak, Justyna Badji, Marta Dekańska, Anita Gadacz, Magdalena Gawlik, Mateusz Janiak, Karolina Karolewska, Błażej Naporowski, Szymon Prokopczyk, Mateusz Sosnowski, Kalina Wielocha.


SEZON LETNI – ETNOLOGIA

gminy Janów i Lelów: Justyna Badji, Marta Dekańska, Krzysztof Dobiński, Kinga Huszczo, Marta Jakubowska, Mateusz Janiak, Krystian Kaletka, Karolina Karolewska, Maciej Majewski, Emilia Pach, Małgorzata Płóciennik, Szymon Prokopczyk, Joanna Pryczek, Patrycja Skupińska, Mateusz Sosnowski, Anna Szadkowska, Anna Szrenk, Kalina Wielocha.


SEZON LETNI – ARCHEOLOGIA

gminy Janów i Lelów: mgr Adam Górecki, mgr Damian Lechicki, mgr Anna Majewska, mgr Maja Maruszewska, mgr Łukasz Sierpowski, mgr Krzysztof Wiliński; Anna Ciszewska, Mateusz Grzelak, Konrad Kempa, Justyna Kiebała, Ewelina Miksa, Bartosz Puliński, Piotr Stanałowski, Damian Ścigalski, Dominika Węclewska, Piotr Zwierzchowski.

wykonawcy spoza Uniwersytetu Łódzkiego: mgr Ilona Miklas; Aleksandra Uniszewska.


2015

SEZON WIOSENNY – ETNOLOGIA

gmina Mstów: Justyna Badji, Sandra Guzek, Krystian Kaletka, Małgorzata Płóciennik, Patrycja Skupińska, Mateusz Sosnowski, Monika Stępniak, Anna Szadkowska, Anna Szrenk, Kalina Wielocha.

gmina Olsztyn: Matylda Borczyńska, Kinga Huszczo, Andrzej Jagodziński, Maciej Majewski, Anita Ograbek, Aleksandra Redlewska, Zuzanna Stasiak, Estera Urban, Borys Weininger, Mateusz Zatylny.


SEZON LETNI – ETNOLOGIA

gmina Mstów: Justyna Badji, Krystian Kaletka, Monika Kumidaj, Monika Łukowska, Natalia Niewiadomska, Małgorzata Płóciennik, Patrycja Skupińska, Mateusz Sosnowski, Monika Stępniak, Anna Szadkowska, Anna Szrenk, Kalina Wielocha. 

gmina Olsztyn: Dominika Antczak, Matylda Borczyńska, Kinga Huszczo, Maciej Majewski, Katarzyna Martynowska, Anita Ograbek, Ada Florentyna Pawlak, Maciej Pogonowicz, Zuzanna Stasiak, Rajmund Ślązak, Estera Urban, Ida Wojnarowska.


SEZON LETNI – ARCHEOLOGIA

gminy Mstów i Olsztyn: mgr Bartosz Głuszczak, mgr Marta Krysiak-Stefańczyk, mgr Tomasz Stefańczyk, Marcel Bartczak, Adam Górecki, Sandra Guzek, Miłosz Kiełczewski, Adria Łuczak, Maciej Malinowski, Ewelina Miksa, Wojciech Rutkowski, Piotr Stanałowski,  Krzysztof Wiliński.

wykonawcy spoza Uniwersytetu Łódzkiego: mgr Marta Siłakowska; Sandra Krakowska, Aleksandra Uniszewska.


WSPÓŁPRACOWNICY

ARCHEOLOGIA

mgr Jacek Błaszczyk – pomiary geodezyjne
(Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki)

mgr Wiktor Duda – terenowa dokumentacja archeologiczna
(Łódź)

mgr Artur Ginter – komputerowa wizualizacja obiektów 3D
(Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki)

mgr Mariusz Rychter – konserwacja zabytków ruchomych
(Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki)


ARCHITEKTURA

mgr inż. Agnieszka Nowicka – opracowanie obiektów architektonicznych

(Katedra Architektury Użyteczności Publicznej i Podstaw Projektowania, Politechnika Wrocławska)


ANTROPOLOGIA FIZYCZNA

prof. UŁ dr hab. Wiesław Lorkiewicz – antropologiczna analiza szczątków kostnych

(Katedra Antropologii, Uniwersytet Łódzki)