KONTAKT

Projekt badawczy

Miejsca pamięci i zapomnienia.

Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej


KONTAKT

e-mail: najurze@uni.lodz.pl

adres: Instytut Archeologii UŁ, ul. G. Narutowicza 65, 90-131 Łódź

tel.:  (+48) 42 665 54 11WYKONAWCY PROJEKTU

ARCHEOLOGIA

INSTYTUT ARCHEOLOGII, UNIWERSYTET ŁÓDZKI

dr Olgierd Ławrynowicz (kierownik projektu) – olgierd.lawrynowicz@uni.lodz.pl

dr Magdalena Majorek – magdalena.majorek@uni.lodz.pl

mgr Aleksander Andrzejewski – aleksander.andrzejewski@uni.lodz.pl

dr Michal Rak – aleksander.andrzejewski@uni.lodz.pl


ETNOLOGIA

INSTYTUT ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ, UNIWERSYTET ŁÓDZKI

prof. UŁ dr. hab. Grażyna Ewa Karpińska – grazyna.karpinska@uni.lodz.pl

prof. UŁ dr hab. Andrzej Paweł Wejland – apw@autograf.pl

 dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz – aleksandra.lawrynowicz@uni.lodz.pl


HISTORIA

prof. UJD dr hab. Maciej Janik – maciejjanik@op.pl

dr Marek Nita – marek.nita@poczta.onet.pl


HISTORIA SZTUKI

dr Irmina Gadowska – irmina.gadowska@uni.lodz.pl


REDAKTORZY STRONY

 dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, dr Olgierd Ławrynowicz – najurze@uni.lodz.pl