KONTAKT

Projekt badawczy

Miejsca pamięci i zapomnienia.

Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej


KONTAKT

e-mail: najurze@uni.lodz.pl

adres: Instytut Archeologii UŁ, ul. G. Narutowicza 65, 90-131 Łódź

tel.:  (+48) 42 665 54 11WYKONAWCY PROJEKTU

ARCHEOLOGIA

INSTYTUT ARCHEOLOGII, UNIWERSYTET ŁÓDZKI

dr Olgierd Ławrynowicz (kierownik projektu) – olgierdlawrynowicz@uni.lodz.pl

mgr Aleksander Andrzejewski – marylka@uni.lodz.pl

dr Michal Rak – rakm@kar.zcu.cz

INSTYTUT ARCHEOLOGII, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

mgr Magdalena Majorek – magdalena.majorek@gmail.com  


ETNOLOGIA

INSTYTUT ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ, UNIWERSYTET ŁÓDZKI

prof. UŁ dr. hab. Grażyna Ewa Karpińska – karp@uni.lodz.pl

prof. UŁ dr hab. Andrzej Paweł Wejland – apw@autograf.pl

 dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz – aklawrynowicz@uni.lodz.pl


HISTORIA

prof. AJD dr hab. Maciej Janik – maciejjanik@op.pl

dr Marek Nita – marek.nita@poczta.onet.pl


HISTORIA SZTUKI

KATEDRA HISTORII SZTUKI, UNIWERSYTET ŁÓDZKI

dr Irmina Gadowska – irmina.gadowska@uni.lodz.pl


REDAKTORZY STRONY

 dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, dr Olgierd Ławrynowicz – najurze@uni.lodz.pl 
   .