GMINA OLSZTYN

OLSZTYN – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim.

Gmina powstała w 1867 roku, w okresie istnienia Królestwa Polskiego. Rozciąga się na ok. 108 km2. Jej terytorium zamieszkuje ok. 6680 osób. Na terenie gminy funkcjonuje 9 sołectw. Przez gminę przebiega Szlak Orlich Gniazd. Jedną z największych atrakcji turystycznych, na trwale wpisaną w krajobraz gminy i Jury Krakowsko-Częstochowskiej są górujące nad Olsztynem ruiny warownego zamku z XIV wieku.

Sołectwa: Biskupice, Bukowno, Krasawa, Kusięta, Olsztyn, Przymiłowice, Skrajnica, Turów, Zrębice.


PODZIAŁ NA OBSZARY BADAWCZE W GMINIE OLSZTYN:


O1: Olsztyn (część N)

O2: Olsztyn (część S)

O3: Odrzykoń – Skrajnica                                                                       

O4: Kusięta

O5: Turów


O6: Bukowno 

O7: Przymiłowice

O8: Zrębice Pierwsze  

O9: Krasawa – Zrębice Drugie

O10: BiskupiceBADANIA ETNOGRAFICZNE 

pierwszy etap diagnozy etnograficznej – eksploracja terenowa

17–26 kwietnia 2015 r.

Opiekunowie: prof. dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, prof. dr hab. Andrzej Paweł Wejland

Studenci-badacze: Matylda Borczyńska, Kinga Huszczo, Andrzej Jagodziński, Maciej Majewski, Anita Ograbek, Aleksandra Redlewska, Zuzanna Stasiak, Estera Urban, Borys Weininger, Mateusz Zatylny


Liczba odbytych spotkań badawczych: 126

Liczba rozmówców: 146

Liczba KART OPISU MIEJSCA: 277

Liczba zgromadzonych dokumentów typu DOK: 35

Liczba fotografii: 264
Foto-relacje z badań etnograficznych można obejrzeć tutaj.


drugi etap diagnozy etnograficznej – weryfikacja 

15–28 czerwca 2015 r.

Opiekunowie: prof. dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, prof. dr hab. Andrzej Paweł Wejland

Studenci-badacze: Dominika Antczak, Matylda Borczyńska, Kinga Huszczo, Maciej Majewski, Katarzyna Martynowska, Anita Ograbek, Ada Florentyna Pawlak, Maciej Pogonowicz, Zuzanna Stasiak, Rajmund Ślązak, Estera Urban, Ida Wojnarowska


Zorganizowane wydarzenia:

  • Sesja naukowa Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. O etnograficznych badaniach w gminie Olsztyn opowiedzą studenci Uniwersytetu Łódzkiego (Urząd Gminy Olsztyn, 17 czerwca 2015 r.);
  • Wystawa fotografii połączona z konsultacjami społecznymi Miejsca pamięci i zapomnienia. Na podstawie badań etnograficznych w gminie Olsztyn (Gimnazjum im. K. Karlińskiego w Olsztynie, 20 czerwca 2015 r., współorganizacja: Gimnazjum im. K. Karlińskiego w Olsztynie);
  • Zogniskowana dyskusja grupowa (25 czerwca 2015, Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie);

  • Etnograficzne warsztaty animacyjne dla dzieci Mali etnolodzy – wielcy artyści (18–19 czerwca 2015, Zrębice, Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego w Zrębicach; 22 czerwca 2015, Turów, Szkoła Podstawowa w Turowie; 24–25 czerwca 2015, Olsztyn, Szkoła Podstawowa w Olsztynie;

  • Finał warsztatów dla dzieci z całej gminy Mali etnolodzy – wielcy artyści (Olsztyn, 27 czerwca 2015).

   

Foto-relacje z badań i wydarzeń organizowanych w ramach programu etnografii wspólnotowej można obejrzeć tutaj.


BADANIA ARCHEOLOGICZNE

20 czerwca –12 lipca 2015 r.

Opiekunowie: dr Olgierd Ławrynowicz, mgr Magdalena Majorek, dr Michal Rak

Badacze: mgr Bartosz Głuszczak, mgr Marta Krysiak-Stefańczyk, mgr Tomasz Stefańczyk, mgr Marta Siłakowska; Marcel Bartczak, Adam Górecki, Sandra Guzek, Miłosz Kiełczewski, Sandra Krakowska, Adria Łuczak, Maciej Malinowski, Ewelina Miksa, Wojciech Rutkowski, Piotr Stanałowski, Aleksandra Uniszewska, Krzysztof Wiliński.


Przeprowadzono archeologiczne badania nieinwazyjne na 39 stanowiskach (obiektach) w gminie Olsztyn

Zorganizowane wydarzenia:

  • Wystawa fotografii Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Archeologiczne badania w gminie Olsztyn (Gimnazjum im. K. Karlińskiego w Olsztynie, wernisaż: plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Olsztyn, 5 lipca 2015 r.; współorganizacja: Gimnazjum im. K. Karlińskiego w Olsztynie, Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie).


 

Foto-relacje z wydarzeń i badań można obejrzeć tutaj.