GMINA PRZYRÓW
Przyrów – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim.
W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie częstochowskim. Siedziba gminy to Przyrów.
Gmina Przyrów powstała za Królestwa Polskiego – 31 maja 1870 r. w powiecie częstochowskim, w guberni piotrkowskiej, w związku z utratą praw miejskich przez miasto Przyrów i przekształceniu go w wiejską gminę Przyrów w granicach dotychczasowego miasta. W późniejszych latach do gminy przyłączono obszar zniesionej gminy Staropole.

Wsie: Aleksandrówka, Bolesławów, Julianka, Knieja, Kopaniny, Sieraków, Smyków, Stanisławów, Staropole, Sygontka, Wiercica, Wola Mokrzeska, Zalesice, Zarębice

Osady leśne: Sieraków, Stawki, Zalesice-Leśniczówka


PODZIAŁ NA OBSZARY BADAWCZE W GMINIE PRZYRÓW:

 P1: Przyrów N – Aleksandrówka P5: Zalesice – Wiercica
 P2: Przyrów S – Stanisławów – Zarębice P6: Knieja – Kopaniny
 P3: Staropole – Bolesławów P7: Skałka Krasicka – Wola Mokrzeska – Smyków
 P4: Julianka – Sygontka – Sieraków 


BADANIA ETNOGRAFICZNE 

pierwszy etap diagnozy etnograficznej – eksploracja terenowa

19–28 kwietnia 2017 r.

Opiekun: prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz

Studenci-badacze: Szymon Drozdowski, Zuzanna Gocek, Piotr Gwadera, Kinga Huszczo, Marta Kaczmarek, Dominik Kopczyk, Weronika Krasińska, Aleksandra Mariasiewicz, Michał Przybylski, Anna Sobczyk, Noemi Szczepańska


Liczba odbytych spotkań badawczych: 99

Liczba rozmówców: 108

Liczba KART OPISU MIEJSCA: 221

Liczba zgromadzonych dokumentów typu DOK: 412

Liczba fotografii: 627

   

Foto-relacje z naszych badań można obejrzeć tutaj.


drugi etap diagnozy etnograficznej – weryfikacja 

26 czerwca – 9 lipca 2017 r.

Opiekun: prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz

Studenci-badacze: Małgorzata Dobińska, Zuzanna Gocek, Piotr Gwadera, Kinga Huszczo, Marta Kaczmarek, Dominik Kopczyk, Weronika Krasińska, Maciej Majewski, Aleksandra Mariasiewicz, Alicja Podwysocka, Patrycja Skupińska, Anna Szadkowska, Noemi Szczepańska


Zorganizowane wydarzenia:

  • Sesja naukowa Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. O etnograficznych badaniach w gminie Przyrów opowiedzą studenci Uniwersytetu Łódzkiego (28 czerwca 2017 r., remiza OSP w Przyrowie);
  • Zogniskowane dyskusje grupowe (3 lipca 2017 r., Knieja; 6 lipca 2017 r., Zarębice i 7 lipca 2017 r., Przyrów);
  • Wystawa fotografii połączona z konsultacjami społecznymi Miejsca pamięci i zapomnienia w gminie Przyrów. Fotografie i opowieści (29 czerwca i 8 lipca 2017 r., rynek w Przyrowie);
  • Finał warsztatów etnoanimacyjnych dla dzieci z całej gminy Dookoła świata gminy Przyrów (8 lipca 2017 r., rynek w Przyrowie);
  • Etnograficzne warsztaty animacyjne dla dzieci Dookoła świata gminy Przyrów (od 28 do 30 czerwca 2017 r., Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie;  od 3 do 6 lipca 2017 r., Świetlica Wiejska w Sygontce).


  

Foto-relacje z badań i wydarzeń organizowanych w ramach programu etnografii wspólnotowej można obejrzeć tutaj.BADANIA ARCHEOLOGICZNE

26 czerwca – 22 lipca 2017 r.

Opiekunowie: dr Olgierd Ławrynowicz, mgr Magdalena Majorek, dr Michal Rak

Badacze: mgr Anna Majewska, mgr Łukasz Sierpowski, mgr Krzysztof Wiliński, mgr Jędrzej Kałużny; Edyta Dregier, Paulina Krakowska, Łucja Matusiak, Jagoda Mościcka, Damian Odzimek, Anna Olczyk, Irena Podolska, Bartosz Rosiak, Piotr Stanałowski, Marta Szauer, Karolina Wasilenko

wykonawcy spoza Uniwersytetu Łódzkiego: mgr Krzysztof Pietrzak, mgr Piotr Torłop

Przeprowadzono archeologiczne badania nieinwazyjne na 31 stanowiskach (obiektach) w gminie Przyrów, z czego 2 stanowiska (obiekty) poddane zostały badaniom sondażowym. Podjęte badania archeologiczne wykazały zróżnicowaną wiarygodność przekazów ustnych zarejestrowanych w trakcie badań etnograficznych.

Zorganizowane wydarzenia:

  • Wystawa fotografii Miejsca pamięci i zapomnienia. Studenci archeologii Uniwersytetu Łódzkiego przedstawią wyniki badań terenowych w gminie Przyrów; rynek w Przyrowie; 8 lipca 2017 r.

  

 

Foto-relacje z naszych badań można obejrzeć tutaj.