W TERENIE – badania archeologiczne


GMINA PRZYRÓW
26 czerwca – 22 lipca 2017 r.

Prowadzący badania: dr Olgierd Ławrynowicz, mgr Magdalena Majorek, dr Michal Rak.
Badacze: mgr Anna Majewska, mgr Łukasz Sierpowski, mgr Krzysztof Wiliński, mgr Jędrzej Kałużny; Edyta Dregier, Paulina Krakowska,
Łucja Matusiak, Jagoda Mościcka, Damian Odzimek, Anna Olczyk, Irena Podolska, Bartosz Rosiak,
Piotr Stanałowski, Marta Szauer, Karolina Wasilenko.

Badacze spoza Uniwersytetu Łódzkiego: mgr Krzysztof Pietrzak, mgr Piotr Torłop. .