WYSTAWA FOTOGRAFII POŁĄCZONA Z KONSULTACJAMI SPOŁECZNYMI 

(oraz przygotowania)

Miejsca pamięci i zapomnienia w gminie Przyrów. Fotografie i opowieści 


 1 i 8 lipca 2017 r.
rynek w Przyrowie
 .