WYSTAWA FOTOGRAFII POŁĄCZONA Z KONSULTACJAMI SPOŁECZNYMI

Miejsca pamięci i zapomnienia. Na podstawie badań etnograficznych w gminie Olsztyn

Gimnazjum im. K. Karlińskiego w Olsztynie

wernisaż, 20 czerwca 2015 r.

współorganizacja: Gimnazjum im. K. Karlińskiego w Olsztynie