WYSTAWA FOTOGRAFII

Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Archeologiczne badania w gminie Lelów

16 lipca 2016 r.

plac Partyzantów, Lelów