WYSTAWA FOTOGRAFII POŁĄCZONA Z KONSULTACJAMI SPOŁECZNYMI 

(oraz przygotowania)

Miejsca pamięci i zapomnienia w gminie Janów. Fotografie i opowieści 


 26 czerwca 2016 r.

estrada leśna „Borek"

współorganizacja: Urząd Gminy Janów, Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie