ETNOGRAFICZNE WARSZTATY ANIMACYJNE DLA DZIECI
Dookoła świata gminy Przyrów

(oraz przygotowania)


28-30 czerwca 2017 r., Przyrów

Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie


3-5 lipca 2017 r., Sygontka

Świetlica Wiejska w Sygontce