W TERENIE – badania etnograficzne

GMINA PRZYRÓW

19–28 kwietnia 2017 r.

pierwszy etap diagnozy etnograficznej – eksploracja terenowa


Opiekunowie: prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz

Studenci-badacze: Szymon Drozdowski, Zuzanna Gocek, Piotr Gwadera, Kinga Huszczo, Marta Kaczmarek, Dominik Kopczyk, Weronika Krasińska, Aleksandra Mariasiewicz, Michał Przybylski, Anna Sobczyk, Noemi Szczepańska 
 .