ZOGNISKOWANE DYSKUSJE GRUPOWE

3 lipca 2017 r., Knieja

6 lipca 2017 r., Zarębice

7 lipca 2017 r., Przyrów .