W TERENIE – badania archeologiczne


GMINA LELÓW

20 czerwca – 17 lipca 2016 r.


Prowadzący badania: dr Olgierd Ławrynowicz, mgr Magdalena Majorek, dr Michal Rak.

Badacze: mgr Adam Górecki, mgr Damian Lechicki, mgr Anna Majewska, mgr Maja Maruszewska, mgr Łukasz Sierpowski, mgr Krzysztof Wiliński; Anna Ciszewska, Mateusz Grzelak, Konrad Kempa, Justyna Kiebała, Ewelina Miksa, Bartosz Puliński, Piotr Stanałowski, Damian Ścigalski, Dominika Węclewska, Piotr Zwierzchowski.

Badacze spoza Uniwersytetu Łódzkiego: mgr Ilona Miklas; Aleksandra Uniszewska.
 .