ETNOGRAFICZNE WARSZTATY ANIMACYJNE DLA DZIECI
Poszukiwacze lokalnych skarbów


27, 28, 29 czerwca 2016 r., Lelów

30 czerwca 2016 r., Lelów (razem z archeologami)

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie
 .