W TERENIE – badania etnograficzne

GMINA OLSZTYN

17–26 kwietnia 2015 r.

pierwszy etap diagnozy etnograficznej – eksploracja terenowa


Opiekunowie: prof. dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, prof. dr hab. Andrzej Paweł Wejland

Studenci-badacze: Matylda Borczyńska, Kinga Huszczo, Andrzej Jagodziński, Maciej Majewski, Anita Ograbek, Aleksandra Redlewska, Zuzanna Stasiak, Estera Urban, Borys Weininger, Mateusz Zatylny.
 .