W TERENIE – badania etnograficzne

GMINA MSTÓW

17–26 kwietnia 2015 r.

pierwszy etap diagnozy etnograficznej – eksploracja terenowa


Opiekun: dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz

Studenci-badacze: Justyna Badji, Sandra Guzek, Krystian Kaletka, Małgorzata Płóciennik, Patrycja Skupińska, Mateusz Sosnowski, Monika Stępniak, Anna Szadkowska, Anna Szrenk, Kalina Wielocha.
 .