ETNOGRAFICZNE WARSZTATY ANIMACYJNE DLA DZIECI
Poszukiwacze lokalnych skarbów

17.19.06.2015, Mstów 
Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie


20.06.2015, Zawada
remiza Ochotniczej Straży Pożarnej i kaplica w Zawadzie


 22.23.06.2015, Brzyszów
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Brzyszowie


 25.06.2015, Jaskrów
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaskrowie


Fotografie z finału warsztatów można obejrzeć tutaj.
 .