W TERENIE – badania archeologiczne

GMINA MSTÓW

GMINA OLSZTYN

20.06.–12.07.2015 r.


Prowadzący badania: dr Olgierd Ławrynowicz, mgr Magdalena Majorek, dr Michal Rak

Badacze: mgr Wiktor Duda, mgr Bartosz Głuszczak, mgr Marta Krysiak-Stefańczyk, mgr Tomasz Stefańczyk, mgr Marta Siłakowska (Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilznie); Marcel Bartczak, Adam Górecki, Sandra Guzek, Miłosz Kiełczewski, Sandra Krakowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Adria Łuczak, Maciej Malinowski, Ewelina Miksa, Wojciech Rutkowski, Piotr Stanałowski, Aleksandra Uniszewska (Uniwersytet Wrocławski), Krzysztof Wiliński.