W TERENIE – badania etnograficzne

GMINA LELÓW

15–24 kwietnia 2016 r.

pierwszy etap diagnozy etnograficznej – eksploracja terenowa


Opiekun: dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz

Studenci-badacze: Agata Antczak, Justyna Badji, Marta Dekańska, Anita Gadacz, Magdalena Gawlik, Mateusz Janiak, Karolina Karolewska, Błażej Naporowski, Szymon Prokopczyk, Mateusz Sosnowski, Kalina Wielocha.

 .