W TERENIE – badania etnograficzne

GMINA JANÓW

15–24 kwietnia 2016 r.

pierwszy etap diagnozy etnograficznej – eksploracja terenowa


Opiekunowie: prof. dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, prof. dr hab. Andrzej Paweł Wejland

Studenci-badacze: Krzysztof Dobiński, Kinga Huszczo, Sara Kucharska, Maciej Majewski, Krzysztof Ozimski, Emilia Pach, Patrycja Pawełkowicz, Ewa Piątek, Joanna Pryczek, Ewa Sęderecka, Anna Syroishka.