GMINA MSTÓW

15 czerwca – 12 lipca 2015 r.

drugi etap diagnozy etnograficznej – weryfikacja 

badania archeologiczne

Gdy jesteśmy w terenie, z terenu nie wychodzimy, ale czasem...:)


ARCHEOLOGIA

Prowadzący badania: dr Olgierd Ławrynowicz, mgr Magdalena Majorek, dr Michal Rak.

Badacze: mgr Wiktor Duda, mgr Bartosz Głuszczak, mgr Marta Krysiak-Stefańczyk, mgr Tomasz Stefańczyk, mgr Marta Siłakowska (Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilznie); Marcel Bartczak, Adam Górecki, Sandra Guzek, Miłosz Kiełczewski, Sandra Krakowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Adria Łuczak, Maciej Malinowski, Ewelina Miksa, Wojciech Rutkowski, Piotr Stanałowski, Aleksandra Uniszewska (Uniwersytet Wrocławski), Krzysztof Wiliński.


ETNOLOGIA

Opiekun: dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz

Studenci-badacze: Justyna Badji, Krystian Kaletka, Monika Kumidaj, Monika Łukowska, Natalia Niewiadomska, Małgorzata Płóciennik, Patrycja Skupińska, Mateusz Sosnowski, Monika Stępniak, Anna Szadkowska, Anna Szrenk, Kalina Wielocha. 
 .