WYSTAWA FOTOGRAFII

Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Archeologiczne badania w gminie Olsztyn

Gimnazjum im. K. Karlińskiego w Olsztynie

wernisaż (plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Olsztyn), 5 lipca 2015 r.

współorganizacja: Gimnazjum im. K. Karlińskiego w Olsztynie, Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie
 .